Політика конфіденційності

Даний Веб-сайт http://mz.vn.ua (далі – Сайт) належить на праві власності Медичному центрі «Моє здоров’я» , код ЄДРПОУ 37691162 ( далі – Компанія) . Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

Нам дуже важливо захистити ваші персональні дані. Ми зобов’язуємося захищати приватність осіб (Клієнтів), які відвідують наш Сайт і використовують наші онлайн-інструменти. У даній Політиці конфіденційності ми хочемо розповісти вам про порядок збору, обробки та використання персональних даних. Розроблено Політику конфіденційності Медичного центру «Моє здоров’я» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних.

Будь ласка, зверніть увагу, що ви приймаєте цю Політику конфіденційності в разі перегляду Cайту або його використання іншим чином, незалежно від того, чи попросять вас дати додатковий дозвіл під час використання Cайту. Ознайомлення з цією політикою конфіденційності є виключно вашою відповідальністю.

Розділ І. Конфіденційна інформація

До відомостей (інформації), що є конфіденційними, належать:

1. Персональна інформація, яку надає Клієнт при реєстрації або під час залишення коментарів на Сайті: телефон, e-mail, ім'я та прізвище, дата народження .

2. Дані, що передаються автоматично при відвідуванні сайту: IP-адреса, інформація про браузер, тривалості перебування на сайті, адреса сайту, з якого був здійснений перехід і т.д.

3. Дані щодо звернення Клієнта за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація про стан здоров’я Клієнта, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією.

IІ. Права та обов’язки Клієнта

1. Клієнт має право:

1.2. Користуватися усіма технічними можливостями Сайту Компанії.

1.3. Мати доступ до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті

1.4. На збереження його персональних даних від третіх осіб на умовах визначених чинним законодавством України та положеннями даної Політики конфіденційності;

1.5. Використовувати інформацію з Сайту в особистих та некомерційних цілях.

2. Клієнт зобов’язується:

2.1. При здійсненні реєстрації вказувати та розміщувати публічні достовірні особисті дані;

2.2. Використовувати Сайт лише в цілях, що не суперечать угодам між Клієнтом (Користувачем) та Компанією, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі;

2.3. Нести відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту ;

2.4. Самостійно та за свій власний рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту.

3. Клієнту забороняється:

3.1. Розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;

3.2. Вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

3.3. Вчиняти дії, що порушують честь і гідність, права і свободу будь-якої особи;

3.4. Реєструвати обліковий запис від імені третьої особи або замість іншої особи;

3.5. Надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;

3.6. Розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

3.7. Розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);

3.8. Розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

3.9. Будь-яке використання інформації із Сайту в комерційних цілях.

IІІ. Права та обов’язки Компанії

1. Медичний центр «Моє здоров’я» має право:

1.1. Встановлювати, змінювати й скасовувати в письмовій формі режим конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства;

1.2. Використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, для власних потреб у порядку, що не суперечить законодавству;

1.3. Дозволяти або забороняти доступ до інформації, що є конфіденційною інформацією, визначати порядок і умови доступу до цієї інформації;

1.4. Вводити в цивільний оборот інформацію, що є конфіденційною, на підставі договорів, що передбачають включення в них умов про охорону конфіденційності цієї інформації;

1.5. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, що одержали доступ до інформації, що є конфіденційною, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надана інформація, що є конфіденційною, дотримання обов’язків по охороні її конфіденційності;

1.6. Вимагати від осіб, що одержали доступ до інформації, що є конфіденційною, у результаті дій, здійснених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації;

1.7. У випадку розміщення Клієнтом на Сайті або здійснення інших дій, що не відповідають положенням чинного законодавства України та даної Політики конфіденційності, - без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність законодавству, що застосовується у випадках отримання від інших Клієнтів обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Клієнта на Сайті Компанії, залишає за собою право заблокувати сторінку Клієнта;

1.8 Надсилати Клієнту рекламні інформаційні повідомлення - у випадку, коли Клієнт хоче відмовитися від отримання розсилок від Компанії, він повинен повідомити про це Компанію будь-яким зручним для нього способом.

2. Медичний центр «Моє здоров’я» зобов’язуються:

2.1. Захищати у встановленому чинним законодавством, даною Політикою, трудовими та цивільно-правовими договорами порядку свої права у випадку розголошення, незаконного одержання або незаконного використання третіми особами інформації, що є конфіденційну інформацію, у тому числі вимагати відшкодування збитків, заподіяних у зв’язку з порушенням його прав.

ІV. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних Клієнта у випадку, якщо Клієнт самостійно публічно розголошує персональні дані.

2. Компанія має право поширювати персональні дані Клієнта у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

3. Компанія має право поширювати персональні дані Клієнта з відповідного письмового дозволу Клієнта.

V. Знищення та видалення персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

1.1 припинення правовідносин між споживачем та Компанією;

1.2 видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;

1.3 набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.